Работим по план-график за изплащане на площните мерки през декември. Това са мерките 10 „Агроекология и климат,“ 11 „Биологично земеделие“, 12 „Плащания в „Натура 2000″ и 13 „Плащания за необлагодетелствани райони“.

Новина в аванс: Плащат част от площните мерки още през декември

Усилията ни са насочени към изплащане на сумите по мярката за необлагодетелствани райони, планинските райони и по НАТУРА, както и част от направленията по агроекология. Това съобщи изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев днес, по време на официална церемония по връчване на първите договори.

„През последните години постепенно тези плащания се изместваха в хода на следващата година. Тази година дори имаме мерки, по които платихме през месец юни на следващата година“, добави Грудев.

Общо ще бъдат платени около 90-100 млн. лева. 


Въпреки очакваняита обаче, сумите по мярка 11 „Биологично направление“ ще бъдат изплатени до месец април 2020 г.


„Ще е невярно, ако кажа, че ще успеем да изплатим средставата за биопроизводителите през месец декември. За тях ще направим всичко възможно, за да успеем, да изплатим сумите в рамките на първото четиримесечие на следващата година“, каза шефър на Фонда.
 

До края на годината предстои и плащането по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП).