От края на следващата седмица , Изпълнителният Директор на Държавен Фонд Земеделие - Калина Илиева ще приема за срещи със себе си - бенефициенти на Фонда, съобщават от ДФЗ. Всеки петък от 14 до 16 часа изпълнителният директор ще разговаря със земеделски производители и преработватели, подали документи за подпомагане.

 

От Държавен Фонд Земеделие заявяват, че ще разглеждат казуси на бенефициенти,  които по една или друга причина са затруднени при изпълнението на двустранните договорености с ДФЗ. На вниманието на изпълнителния директор ще могат да се поставят и проблеми, свързани с процедурите на обработка на документи и обслужването от страна на служителите на фонд „Земеделие”, в т.ч. и на Техническия инспекторат и Разплащателната агенция.

Заедно с екипа си изпълнителният директор ще търси бързи и адекватни решения на всеки отделен казус, в случаите, когато това е възможно и допустимо, обещават от ДФЗ.

Целта на въвеждането на тази нова практика е, да се подобри комуникацията на фонда със земеделските производители и да се повиши прозрачността при работата му. Срещите с бенефициентите ще се осъществяват след предварително записване, за да може екипът на фонд „Земеделие” да подготви предварително становище по всеки отделен случай.

 

     За записвания за приемния ден на Калина Илиева, земеделските производители могат да се обръщат към Таня Кацарска, на телефон 02/81-87-252 и 02/81-87-203.