Изпълнителна агенция по безопасност на храните и Център за оценка на риска би трябвало да заработят до края на годината, заяви зам. министър Цветан Димитров, пред информационна агенция „Фокус”. Не е ясно точно кога обаче ще стане това, тъй като следва да се променят 12 закона и предстои съгласуване между отделните Министерства и ведомства. Но при всички положения тази година агенцията ще започне дейността си”, каза зам.-министърът. Димитров гарантира, че има политическа воля за създаването на новите контролни органи. 

 

Днес в Министерство на земеделието и храните очакват да пристигнат всички становища на останалите ведомства по предложения проект на стратегия за създаване на Изпълнителна агенция по безопасност на храните и Център за оценка на риска. Министерството на земеделието и храните (МЗХ) пусна за съгласуване проекта миналата седмица. Най-важно ще бъде становището на здравното министерство.

 

Според стратегията на аграрното министерство, Центърът за оценка на риска формално се планира да бъде в структурата на бъдещата агенция по храните, но процедурно и административно ще е със съвсем отделни функции. „Той ще бъде аналог на Европейския орган за безопасност на храните, който дава научна експертиза по отношение на безопасността, по отношение на мониторинга, на плановете за наблюдение, за контролните проверки и дава също така научна експертиза, становище по отношение за генетично модифицираните организми и т.н. Ние досега такъв единен орган не сме имали”, обясни Димитров.


В новите структури ще влязат Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС), Национална служба за растителна защита и Националната служба по зърното и фуражите, както и Регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), който в момента са на подчинение на здравното министерство.

 

За да осигури нужното финансиране за създаване на такава голяма структура, МЗХ води от есента на миналата година преговори със Световната банка за известно финансово подпомагане по проект, така има вероятност голяма част от финансирането за агенцията да дойде от там, а не от бюджета.