Съветът на Европейския съюз (ЕС) прие промените в Общата селскостопанска политика (ОСП), които целят облекчаване на административната тежест за стопаните, ревизия на стратегическите планове по ОСП на страните членки и екологичните изисквания към фермерите. 

Тази промяна идва като отговор на опасенията, изразени от фермерите през последните месеци, и взема предвид въздействието на геополитическите развития, като последиците от руската инвазия в Украйна и екстремните метеорологични явления, се казва в прессъобщението. 

“Този целенасочен преглед на ОСП е конкретен резултат от усилията ни да намалим бюрокрацията и да осигурим опростяване на политиката за земеделските производители. Приемането идва само два месеца след представянето на предложението от Комисията. Това ясно показва, че изпълняваме обещанията, които сме дали на европейските фермери”, коментира Дейвид Кларинвал, вицепремиер на Белгия, която в момента е на председателското място на Съвета на ЕС. 


На промени са подложени определени елементи от регламента за стратегическите планове на ОСП и регламента относно финансирането, управлението и мониторинга на ОСП, или т. нар. хоризонтален регламент“. Той идва като отговор на проблемите, възникнали през първата година от прилагането на новата ОСП.

Актуализираните правила осигуряват опростяване, намаляват административната тежест и предоставят по-голяма гъвкавост за спазване на определени екологични условия, като същевременно осигуряват предвидима рамка за земеделските производители.
От Съвета на ЕС заявяват още, че промените предвиждат постигането на внимателен баланс между необходимостта да се поддържат амбициите за устойчивост, съдържащи се в настоящата ОСП, и гарантирането, че опасенията на фермерите са ефективно и своевременно разгледани.

Документът ще бъде подписан от представителите на Съвета и Европейския парламент, след което ще бъде публикуван в Официален вестник и ще влезе в сила до края на месец май. Земеделските стопани ще могат да прилагат със задна дата някои от новите правила, свързани с екологичните условия за 2024 г.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg