Изкупната кампания на тютюна през 2014 г. ще е съпътствана със законови промени, заяви министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков в отговор на въпрос относно проблеми при изкупната кампания на тютюна в някои региони на страната по време на парламентарния контрол.

 

„Изкупната кампания на тютюна за 2014 г. ще бъде съпътствана със законови промени. Целта на тези промени е да бъдат сведени до минимум диспропорциите при производство и търговия на суровината, предназначена за акцизни стоки. Трябва да се въведат адекватни механизми без да се влияе на фундаменталните принципи за обща организация на земеделските пазари и свободната търговия“, заяви министър Греков.

 

Той припомни, че вече се работи по създавенето на два нови регистъра - на производителите и търговците на тютюн, с конкретни ангажименти и към двете страни за вписване в регистрите. „Информацията ще послужи пълноценно на държавните органи за контрол и поддържане на база данни в сектора.

 

Тези данни ще се предоставят ежегодно до 31 юли на Европейската комисия чрез системата ИСАММ. Поддържането на регистрите ще доведе и до по-точна яснота за хода на бъдещите изкупни кампании. По този начин финансовите инструменти ще бъдат насочени за подкрепа към най-уязвимите групи производители в този сектор от селското стопанство. Предвижда се да бъдат възобновени функциите на т.нар. държавни експерти по тютюна, които на практика да вземат независимо участие в процеса на окачествяване на суровия тютюн.

 

Предвиждаме и промяна в условията за определяне на минималните качествени изисквания при изкупуване на тютюн. Те ще позволят на производителя на тютюн да отговори адекватно на изискванията на търговските фирми при изкупуването“, заяви още министър Греков. Той припомни, че в средата на март УС на ДФЗ е взел решение за предоставяне на 100 млн. лева за национални доплащания за тютюн за Кампания 2013.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!