На среща на земеделските министри в Европейския съюз (ЕС) България ще настоява преходната национална помощ да се включи в Стратегическия план за новата ОСП с необходимата гъвкавост. Това беше прието на заседание на Министерски съвет относно българската позиция за предстоящи заседания на Съвета на ЕС 

Плащанията на декар в ЕС ще се сближават още

Съветът на ЕС по земеделие и рибарство ще заседава на 21 септември в Брюксел. Българската позиция ще е за постигане на по-амбициозен компромис по въпросите за интервенциите, които водят до икономическа и социална устойчивост на сектора - обвързаната подкрепа и преходната национална помощ.

По отношение на директните плащания за страната ни е от съществено значение преходната национална помощ да се включи в Стратегическия план с необходимата гъвкавост. По този начин ще могат да се променят референтните периоди, като се отчита динамиката на секторите, е позицията на аграрното ведомство.

По време на срещата ще продължи обсъждането на Пакета за реформата на ОСП след 2020 г. Освен за Новия модел на прилагане на политиката и системата на директни плащания, дискусия ще има и за Зелената архитектура

В рамките на заседанието се очаква Европейската комисия да запознае Съвета с актуалната информация относно свързани с търговията въпроси на селското стопанство

Следете темата и на cap4us.agri.bg.