Институтът по планинско животновъдство и земеделие (ИПЖЗ) – Троян подготвя провеждането на 17-ата научна конференция с международно участие „ЕкоМаунтин 2014“. Темата на форума е „Екологични проблеми на планинското земеделие“ и ще се проведе на 29 и 30 май в Троян, информират от института.

 

Конференцията се организира съвместно със Селскостопанска академия и ще премине под патронажа на министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков и председателя на ССА доц. Христо Бозуков.

 

Три са тематичните направления на конференцията. В областта на животновъдство акцент ще бъде поставен върху развъждането, селекцията и репродукцията в животновъдството; технологии на хранене и отглеждане на селскостопанските животни; екология, качество и преработка на животновъдната продукция.

 

Вторият тематичен панел е „Фуражно производство и ливадарство“ и в него ще бъдат представени доклади, свързани с генетичните ресурси и селекцията при фуражни култури, технологиите на отглеждане на фуражните култури, както и естествените и изкуствените ливади и пасища.

 

Третият панел е „Трайни насаждения“ с акцент отново върху генетичните ресурси, селекцията и биотехнологиите. Участниците във форума ще дискутират технологии за отглеждане - традиционни и биологични, размножаване и посадъчен материал, растителна защита, както и качество, съхранение и преработка на плодовете.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!