Законопроектът за защита на растенията влиза днес в пленарна зала за второ гласуване. Законопроектът беше обсъждан неколкократно в Комисията по земеделие, която излезе с доклад от над 350 страници по проекта. Проектът за Закон за защита на растенията беше внесен от МС на 31.07.2013 г., а дискусията по текстовете в комисията започна в края на януари.

 

Фермер.БГ припомня, че с проекта за Закон за защита на растенията в българската нормативна уредба се въвеждат европейските законодателни норми за повишаване качеството и безопасността на растителната продукция. Новият законопроект създава възможност за решаване на възникнали в практиката проблеми чрез въвеждане на общи принципи на интегрирано управление на вредителите; уреждане на изчерпателен ред за прилагане на спешни фитосанитарни мерки при установяване на карантинни вредители.

 

Предвидено е одобряването на Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди, съдържащ количествени и други цели, мерки и срокове за намаляване на рисковете и въздействието на употребата на пестициди върху здравето на хората и околната среда.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!