Инспекцията по труда (ИА ГИТ) засилва допълнително контрола в сектор “Селско стопанство“ предвид затоплянето на времето и активизирането на дейностите в него.

Биосигурност: Редица изисквания към работещите в свинеферми

За целта ще бъдат увеличени екипите, проверяващи в сектора, с инспектори по труда, осъществяващи контрол в други икономически дейности. Акцент при проверките ще бъде законосъобразното наемане на работна сила, съобщиха от пресофиса на агенцията. 

Секторът е един от най-рисковите по отношение използването на недеклариран труд и по осигуряването на здраве и безопасност при работа. Поради това ежегодно в него се извършват около 10% от всички проверки на агенцията. 

През 2020 г. в селското стопанство са извършени 3567 проверки. Констатираните нарушения са 10 464 броя, от които 6422 са свързани с осигуряването на здраве и безопасност при работа и 4028 – по изпълнение на трудовите правоотношения. Случаите на работа без трудов договор, установени в сектора през 2020 г., са 207 броя от 2641 общо.