Заместник-изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” Иванка Багдатова ще открие информационен ден за българските пчелари. днес, 6 ноември 2014 г., от 10:30 ч. в парк-хотел „Севастократор”, село Арбанаси, общ. Велико Търново.
 
По време на информационния ден пчеларите ще се запознаят с изискванията за кандидатстване по Националната програма по пчеларство за 2015 г., с възможностите за кредитиране на одобрените инвестиции със средства на ДФ „Земеделие”, както и с условията за промотиране на български пчелни продукти.
 
ПРОГРАМА:
 

10:30 ч.

Приветствие на г-жа Иванка Багдатова-Мизова, заместник- изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”

 

11:00 ч.

 

 

 

 

 

 

12:00 ч.

 

 

 

І ПАНЕЛ

Представяне новостите на „Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2014-2016 г” и Наредба № 9 от 19 ноември 2013 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2014 – 2016 г.

 

Ред за кандидатстване за подпомагане през финансовата 2015 г.

12:30 ч.

Пауза

 

12:45 ч.

 

 

 

 

 

13:45 ч.

 

 

 

 

14:45 ч.

 

ІІ ПАНЕЛ

Възможности за кредитиране със средства на ДФ „Земеделие” на лица с подписани договори по „Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2014 – 2016 година”

 

Представяне на схемата „Популяризиране на българските пчелни продукти в това число и произведени по биологичен начин” съгласно Националната програма по пчеларство за периода 2014 – 2016 г.

 

Въпроси и дискусия

до 15:00 ч.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!