80% от стопаните на дребни преживни животни са застрашени, ако спре националната преходна помощ, според зам. министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева. Вече повече от 10 години фермерите получават тази подкрепа за около 790 хил. глави добитък, пояснява тя.

Министър Танева пред Агри.БГ: Подпомагането няма да спре през 2021 г.

Изказването е направено по време на срещата на Вергиния Кръстева с Тугомир Майдак, държавен секретар в Министерството на земеделието на Република Хърватия, съобщиха от българското земеделско ведомство. Срещата се е състояла по време на Международното изложение Зелена седмица в Берлин, като част от поредица подобни, посветени на нуждата от продължаване на националната преходна помощ за България през преходния период  на 2021 г. и след това. Към момента Република Хърватия е председател на Съвета на ЕС.

Зам.-министър Кръстева е повдигнала въпроса и за увеличаване на процента на Обвързана подкрепа след 2021 г.

“Въпреки въведената от Румънското председателство възможност за запазване на настоящите финансови нива на обвързаната подкрепа считаме, че трябва да се прояви по-голяма амбиция за приемане на по-високи нива на този вид подпомагане, защото използването на по-голям финансов ресурс ще има положителен ефект за поддържането и развитието на жизнеспособни селски райони, както и за запазването и създаването на работни места”,  според Кръстева.

За да можем да запазим настоящите нива на подкрепа, трябва да се даде възможност на държавите да прилагат обвързаната подкрепа на нива не по-малко от 18% + 2% за протеинови култури, особено ако не се намери начин за запазване на преходната национална помощ, смята още тя.

Търговията с Хърватия представлява около 0,6% - 0,7% от общия земеделски стокообмен на България. Стойността на износа ни на селскостопански продукти за адриатическата държава надхвърля тази на вноса от там. Водещите стоки, които страната ни изнася са тютюни, хлебарски, тестени сладкарски и др., съобщиха още от Министерството на земеделието.