Проверяват се продажби на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Луковит, извършени на занижени цени. Има данни, че купувачите са свързани с лице, заемащо висша публична длъжност, съобщават от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

Гласувайте: Имате ли орязани площи по СЕПП?

На 13 януари служители на дирекция „Противодействие на корупцията“ започнаха проверка в Община Луковит. Изискват се документи и се снемат обяснения от длъжностни лица в общинската администрация.

Има съмнения за нередности и около строителството и фиктивното функциониране на къща за гости в село Дъбен с европейски пари по ПРСР. Проверка е била извършвана в предходни периоди от страна на ДФЗ. Сега се изискват документи по данни за това, че дружества, участвали в изграждането на къщата, са спечелили обществени поръчки с възложител Община Луковит.

Проверяват се също обществени поръчки за ремонт и рехабилитация на пътната мрежа в периода 2020 – 2021 г. на обща стойност над 9 млн. лв. Отново има информация, че фирмите, спечелили конкурсите, са свързани лица.