Бенефициентите, получили не по-малко от 10 точки по критериите за подбор на подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства", следва да получават вече писма за предоставяне на необходимите документи.

Пасища: Трябва ли да се дава приоритет на досегашния ползвател?

Това става ясно от отговор на ДФЗ на запитване на Агри.БГ, провокирано от големия интерес на фермерите към проточилата се процедура и липсата на резултати още по първия прием през 2018 г.

От ведомството обясняват, че още в края на месец октомври са приключили етапите на административно съответствие и допустимост и техническа и финансова оценка по проектите.

На кандидатите, чиито проекти са предложени за финансиране и са получили не по-малко от 10 точки по критериите за подбор, ще бъдат изпратени уведомителни писма, с които ще бъдат поканени да представят необходимите документи в 30-дневен срок, твърдят от ДФЗ.

Едва след представяне на документите кандидатите ще бъдат поканени за подписване на административни договори.

В отговора до редакцията ни се казва още, че подадените проектни предложения през ИСУН са 244, но тази бройка е оповестена още на 13 юли след приема през пролетта. Впоследствие имаше още една обявена възможност за кандидатстване по подмярката, чийто срок изтече в края на септемвриВ текста, който получихме, не се посочват бройките одобрени проекти по двата приема. Затова изпратихме уточняващи въпроси до Фонда, на които чакаме отговор.