Националната генбанка, както и Националния генрезерв са нещо много важно и ние много се гордеем с тях. Капацитетът им е огромен. Това каза изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) Георги Йорданов за Фермер.БГ.
 
 
„В генбанката ни се съхранява добитата семенна течност на мъжките разплодните. Част от тази генбанка сме я превърнали в национален генрезерв. В него е постъпила семенна течност от много видове разплодници – говеда, биволи, овце и кози“, обясни Йорданов.
 
Към момента дълбоко замразената сперма наброява над 2 милиона дози, от около 400 бика, сред които се срещат породите черно-шарено, българско родопско, българска мурра и други. Това обясниха от Станцията за изкуствено осеменяване в град Сливен.
 
„Съхраняваме материалът на две места – в Сливен и в София. Той се вади по специален ред, при необходимост. Важно е да отбележим, че не всяка държава притежава подобен резерв, а ние имаме имаме голям арсенал от брой и породи животни“, заключи Йорданов.