Информационен семинар за говедовъди се проведе в редица части на страната. Организатор е традиционно Тракийски университет Стара Загора и Националния съюз на говедовъдите в България.
 
 
На 23 януари пътуващият семинар стигна до Бургас. Там над 30 фермери от общините Карнобат, Сунгурларе, Айтос, Руен, Камено и Средец получиха ценни знания за грижите за отглеждане на телетата в техните ферми, съобщи Областната дирекция „Земеделие“ в Бургас.
 
Срещата откри Лидия Станкова, директор на дирекцията. Тя запозна животновъдите с извършените мероприятия на Областната експертна комисия по земеделие, както и й дейности.
 
Тя припомни за протичащата в момента кампания по регистрацията и пререгистрацията на земеделските стопани за стопанската 2018/2019г. и обърна сериозно внимание на стопаните да регистрират в срок правните основания за ползване на земеделските земи в общинските служби по земеделие по местонахождение на площите. 
 
Снимка: ОДЗ-Бургас
 
По-важните акценти на семинара засегнаха грижите за новородените телета, добрият мениджмънт на телетата и юниците, който е гаранция за отлични резултати за фермера, както и зависимостта на високата продуктивност на кравите от доброто им отглеждане като телета.
 
Експерт от Тракийски университет предостави информация на говедовъдите, касаеща необходимата грижа за новородените телета - проблемни състояния и болести при новородените.
 
Обърнато беше внимание и на необходимостта от прилагане на добър мениджмънт при отглеждане на телетата и юниците. Говедовъдите получиха подробно обяснение на основните селекционни цели, които трябва да се заложат, за да се родят здрави телета и юници. Очертаха се и основни правила при мениджмънта преди отбиване, който определя бъдещата продуктивност на животните и мениджмънта на сухостойния период. 
 
Експертите наблегнаха на необходимостта от контрол на пасивния имунитет на телетата, както и теглото на женското теле при отбиване, което предопределя бъдещата млечна продуктивност: Всеки 100 гр средно дневен прираст до отбиване, осигурява 155 кг повече мляко през първа лактация.
 
Друга интересна тема на семинара беше правилното отглеждане на телетата, тъй като именно то води до увеличаване на производителността и заедно с това с доходността на цялото стопанство.