Проучване, обхванало случаи отпреди 35 години заключва: потенциалната медицинска ефикасност на хомеопатията в конкретни случаи не бива да бъде изключвана, пише онлайн изданието allaboutfeed.net.
 
 
При този вид алтернативна медицина идеята е, че подобното лекува подобното“. Често тези продукти лекуват симптоми, които конвенционалната медицина е предизвикала. 
 
В средите на ветеринарната медицина и средите на учените прилагането на тези методи предизвиква бурни спорове. Това обаче не означава че не се прилагат. Дори за биопроизводството методите на хомеопатията са промотирани от различни производители. Но работи ли? 
 
Опити
За първи път се появиха доклади за ефикасността на хомеопатията върху месодайни животни. Става въпрос за текст на департаментът за животински храни и животинско здраве в университетът в Касел, Германия.
 
Учените там са направили 52 опита, с които са се опитали да проверят дали има доказателства дали хомеопатичните лекарства помагат при случаи, в които антибиотици се използват за превенция на болести при селскостопански животни. 
 
Резултати
Проучването показало, че 54 процента от опитите потвърдили положителния ефект от хомеопатичното лекарство, докато в 42 процента от опитите няма доказана полза от алтернативните мерки. В 4 процента от опитите нямат окончателни резултати. 
Що се отнася до това какво животно е третирано, при прасетата се отчита, че има ефект от прилаганите препарати по-често, докато при говеда и пилетата това не се забелязва. 
 
Само 18 от 52-та опита обаче са били анализирани след това. 10 от тях са показали, че препаратът действително лекува, докато 8 са били отрицателни в този аспект. 
 
Освен това ефективността на хомеопатичното лекарство зависи и от редица други критерии, отчитат учените. Това са предходни медикаментозни лечения, продължителност на живота, фертилност и т.н. 
 
 
Говеда
34 опита върху говеда са били отчетени като успешни. Основният фокус (85%)е бил върху млечни крави, а другата част от вниманието на учените е било насочено върху телета. Хомеопатията се оказала ефективна в 15 от опитите, но пък доказателство за това не е имало в 18 от тях. 
 
Прасета
С прасета са проведени 12 успешни опита. Девет от тях отчитат, че хомеопатичното лекарство е подействало, 2 не са доказали това, а при едно от проучванията учените не могат да извлекат конкретен резултат. 
 
Птици
Само 6 опита с пилета са направени, като 4 от тях са отчели положителен ефект от действието на хомеопатията. 
 
Заключения 
Учените отчитат голяма ефективност от страна на хомеопатичните препарати в проведените проучвания. Те считат, че при определени условия този вид лекарства биха били полезни и не бива да бъдат отхвърляни. Естествено, това не значи непременно, че те биха били полезни във всички случаи, застраховат се изследователите.