Раздвижване при продажбите на хлебна пшеница отчитат от Пловдивската стокова борса. Продавачите най-накрая се престрашиха и предложиха известни количества при цена от 200 лв/т без ДДС. Брокерите се надяват предлагането на пшеница да се увеличи, тъй като времето за есенните селскостопански дейности напредва и стопаните имат все повече нужда от свежи пари за извършването им.

Търсенето на тази основна суровина се консолидира при ниво от 180 лв/т без ДДС, като част от купувачите от предходната сесия, които бяха предложили по-високи котировки, се оттеглиха от пазара. Същевременно цената на хлебната пшеница на основните европейски и американски борсови пазари е в границите 225-235 лв/т без ДДС. Не бива да забравяме обаче, че тези цени се отнасят за стока с друго качество, други добиви и друго моментно съотношение между търсене и предлагане.

Софийската стокова борса предлага оферти за 215 лв/т хлебна пшеница.

Продължава търсенето на значителни количества маслодаен слънчоглед при котировки "купува" между 330 и 350 лв/т без ДДС, сочат данните на Пловдивската стокова борса. Тази цена купувачите са склонни за дадат за доставена до техни складове стока в Северна България – Северен централен и Североизточен район. Брокерите коментират, че исканите качествени показатели на слънчогледа – влага до 9 %, средна масленост от 42 % и чужди примеси не повече от 4 % са трудно постижими за големи партиди. От друга страна обаче цената е атрактивна и, според брокерите, някои производители сериозно са се замислили да вкарат слънчогледа си в тези параметри, за да получи реализация при такива цени.

Активно е търсенето и на сериозни количества сурово слънчогледово масло при цена от 1000 лв/т без ДДС. Основните хранителни стоки са с непроменени котировки "продава" – рафинирано слънчогледово масло между 1,45 и 1,73 лв/л без ДДС, брашно тип 500 - 366,67 лв/т без ДДС, тип 700 – 350 лв/т без ДДС, и тип 1150 – 250 лв/т без ДДС.