Общо 13 организации от секторите “Плодове и зеленчуци”, “Животновъдство” и “Пчеларство” настояват признатите групи и организации на производители да бъдат подпомогнати с 5% от стойността на реализираната през 2021 г. продукция на своите членове, научи Агри.БГ.

В Добруджа започна жътвата на ечемик

Писмото с искането, за което Агри.БГ пръв писа, вече е входирано в земеделското министерство, като е адресирано до земеделския министър д-р Иван Иванов и неговите заместници - Момчил Неков и Иван Христанов.

“Сектор “Селско стопанство” се намира в изключително тежка ситуация. Налице е увеличение в цените на всички фактори за производство и реализацията на земеделска продукция, без изключение. България е на едно от последните места в ЕС по отношение на сдружаването на производителите за продажба на своята продукция. 

Увеличените разходи за горива, материали за опаковка и заготовка на продукцията за пазара, свито потребление, затруднена и на моменти изключително тежка логистика. Тежкото състояние на земеделските производители в секторите “Плодове зеленчуци” и “Животновъдство”  предопределя неустойчивостта на тези малко на брой работещи групи и организации на производители по всички направления на земеделието”, се казва в писмото.

Асоциациите изтъкват, че признатите групи и организации на производители са изключително малко. Като в същото време обхващат всички направления на приоритетните сектори, плодове, зеленчуци, месо и мляко пчелен мед.   

Други доводи на производителите са, че още при изготвянето на Стратегическия план от ресорното ведомство са посочили, че приоритет в подпомагането ще бъдат организациите на производители по всички направления. Това обаче и към момента не е видно. Именно затова производителите настояват за отпускането на субсидия, която да е насочена именно към членовете на тези признати групи и организации на производители.

Писмото с искането е изпратено от 13 асоциации - ДОС, СДО, БАМ-Я, НОКА, НБА, Асоциация на овощарите в България, БАБ, Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция, Сдружение за биологично пчеларство, Национален съюз на градинарите в България, Национален съюз на говедовъдите в България, Асоциация български зеленчуци и Асоциация професионално пчеларство.