Производители подготвят писмо до земеделското министерство с искане за подкрепа на линквидността на признатите групи и организации на производители в сектора, научи Агри.БГ.

В битка за работници: Две министерства не могат да помогнат на фермерите

Причината е повече от ясна - субсидията ще е нужна за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19, както и заради трудностите, предизвикани от военната обстановка в Украйна.

Доводите на производителите са, че още при изготвянето на Стратегическия план от ресорното ведомство са посочили, че приоритет в подпомагането ще бъдат организациите на производители по всички направления. Това обаче и към момента не е видно. Именно затова производителите настояват за отпускането на субсидия, която да е насочена именно към членовете на тези признати групи и организации на производители.

Параметрите на подпомагането, които фермерите ще поискат все още се доуточняват. По информация на Агри.БГ обаче писмото с искането ще бъде подписано от около 10 асоциации от секторите “Плодове и зеленчуци”, “Животновъдство” и “Пчеларство”.

Агри.БГ продължава да следи темата.