При подпомагане на сектор „Зеленчуци“ има известни недомислици, също така се създава и канал за източване на европейските програми. Това сподели пред БТА Мариана Милтенова, член на Управителния съвет и организационен секретар на Национален съюз на градинарите в България (НСГБ). 
 
По думите на Милтенова, заявените от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) субсидии за 2015 г., обвързани с производството на готова продукция вече оказват положителен ефект върху сектора. Помощта, която се получава, е малко под 200 лв./дка при плодовете и около 230лв./дка за зеленчуците. 
 
В същото време обаче Мариана милтенова посочи и примери за възможни злоупотреби с еврофинансирането. Като пример, експертът, посочва тиквите, които спадат към групата на плодовите зеленчуци. Те масово се засаждат, а след това не се прибират. При разход за отглеждане, възлизащ приблизително на 100 лв./дка, земеделските стопани получават 230 лв./дка, като така на практика няма смисъл да работят.  По този начин се създават условия и предпоставка за изкривяване по мярка 4.2 – Подпомагане за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). По думите на Милтенова се е стигнало до положението производители на фуражи да кандидатстват по мярката с проекти за тавана - до 5 млн. лв., за фураж от тикви.
 
Другият парадокс се състои в това да се правят вина от сливи и от ябълки на същия принцип, с таван до 5 млн. лв. Това са изкуствено създадени условия, категоричен е организационният секретар на НСГБ.