Сдружения под формата на отворен линеен клъстер дават възможност на фермерите за по-високи доходи, като същевременно те запазват своята независимост, твърди Роман Костюк, председател на Националния съюз на производителите на говеждо месо в Русия, пише порталът Agroxxi.
 
По думите му става дума за свободно партньорство с ясни бизнес отношения. В него си взаимодействат животновъдни стопанства и преработвателни предприятия. „Фермерите осигуряват животни и получават насреща гарантирани продажби чрез регионална потребителска кооперация,“ обяснява Костюк.
 
Според него прилагането на този модел ще задоволи пазара с местно произведено месо и дори ще има за износ. Ще могат да се използват непотърсени земеделски земи, както и да се създадат ефективни канали за дистрибуция и печалба
 
 
В основата на тази система стои интеграторът, на който животновъдът продава своя добитък. Той няма други ангажименти, като клане, продажба и опаковане на месото. „През пролетта се раждат телетата и стопанинът вече знае какъв доход ще получи в края на годината. През есента той продава добитъка си на интегратора и гарантирано излиза на печалба,“ убеден е Костюк.
 
Очаква се подобен модел да започне да се прилага и при отглеждането на птици, дребен рогат добитък, млекопроизводство. „Той работи навсякъде по света, а сега се тества в руските региони,“ отбелязва Костюк.
 
На неговото мнение е и Рудолф Илин от Министерството на земеделието на Самарска област. „Фермерите могат да получат по-добра цена за своите продукти, когато се формират големи партиди. Затова за малките стопанства сътрудничеството е ефективен начин за продажба при най-добри условия,“ заключава той.