Изтичащата година беше твърде значима за селекцията и репродукцията в животновъдството у нас. Освен, че защитихме успешно двете развъдни програми на породите Монбелиард и Симентал, създадохме научен съвет за развитие на породите. Това каза Атанас Атанасов, председател на Националната асоциация за развъждане на породите Монбелиард и Симентал (НАРМС), по време на провелото се вчера отчетно общо събрание на асоциацията в село Арбанаси, Великотърновско.
 
 
„Това, което прави по-специална 2017 г. за нас е именно създаването на научния съвет, който оглави председателят на Селскостопанска академия (ССА) проф. Васил Николов. С него целим да поставим дейността си на научна основа, в постоянен контакт с иновациите в областта на генетиката и селекцията на животните“, допълни Атанасов. 
 
 
През настоящата година НАРМС отпразнува и своята юбилейна 10-та годишнина. За този период, асоциацията постигна много, категорични са експерти в сектори.
 
„Това, което сме направили за тези години е много, тук говорим и като информационна система. Най-тежкото нещо в животновъдството е селекцията, тъй като резултатите идват много бавно. Никога няма да забравя как на едно събрание в Перник, един от животновъдите каза: „Дайте да не се лъжем, всички сме дошли за субсидиите“. Радвам се, че нещата се променят. Трябват да се образоват работниците и фермерите. Препоръчвам да се опитате да организирате семинари“, каза проф. Николов. 
 
 
Сред гостите на събранието беше и Георги Йорданов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ). Той разясни как предложението на проф. Николов може да се превърне от идея във факт.
 
„Предвидена е мярка, която ще бъде за обучение на фермерите. Това е един шанс за асоциациите да организират подобни обучителни семинари. Присъствието за фермерите ще бъде задължително. Все пак може ли за агроекология да се изисква задължително обучение, а за селекцията – не?“.
 
 
Като за край на събранието, председателят на НАРМС представи обобщените данни за текущата година.
 
„През отиващата си година развъдна дейност се осъществи в 75 ферми с 4133 животни, средно по 55 в стопанство. Като тук не са включени мъжките разплодни животни. За сравнение през предходния отчетен период, дейността е осъществявана с 4268 животни, в 97 ферми или средно по 44 в стопанство. Това е показател за продължаващ процес на окрупняване на стадата. Но освен това е свързано и с отпадането на някои малки животновъдни обекти, които не можаха да изпълнят изискването за минимум 20 крави от Главния раздел и прекратиха договора за селекционен контрол за 2017 г.“, синтезира Атанасов.