Държавните горски предприятия ще подновят изкупуването на малки поземлени имоти в горски територии, които са частна собственост. 
 
 
Министърът на земеделието Десислава Танева е възложила това по време на среща с директорите на горски предприятия и регионални дирекции по горите.
 
Мотивът е, че към тази мярка е имало голям интерес. Процедурата за закупуване предвижда с предимство да се класират малки горски имоти, които граничат с държавни горски територии, имат специални или защитни функции и площ между 1 и 20 декара.
 
„Всички структури в горския сектор трябва да работят по единни правила и принципи. Работата трябва да бъде прозрачна и в диалог с хората“, заяви министър Танева, цитирана от пресслужбата на ведомството. 
 
По време на срещата стана ясно, че ще има увеличение на площите за залесяване от 10 до 15%, за да се включват и медоносни дървесни видове. Решението получи подкрепа от присъстващите представители на пчеларски организации. От своя страна те декларираха готовност за комуникация и координация с горските стопанства. 
 
„Към момента няма пчелар, който да не е получил съдействие за поставяне на пчелини в горски територии, за което изказваме нашата благодарност“, каза Михаил Михайлов, председател на Обединения български пчеларски съюз.