Германските специалисти по нанотехнологии  работят над прототип за целенасочен контрол върху плевелите в земеделието с помощта на лазерните технологии, съобщава изданието ПроАгро Груп.

Рапицата в Германия остава без защита

Лазерен център в Хановер (LZH) и компаниите LASER и IPG Laser в Бербаху ще съчетаят своите методи за оптическо откриване на плевели и борба с тях на базата на лазерни средства. Целта е оптически откритите плевели да бъдат „изгорени“ с лазер.

Предвид подготовката на Германия за пълна забрана на глифозата през 2023 г. тази технология е призвана да понижи зависимостта от използването на химически средства за растителна защита.

Финансовият въпрос
Германският федерален екологичен фонд  (DBU) осъзнава важността на развитието на проекта „NUBELA“ в светлината на отказа от използването на хербициди, поради това ще подпомогне технически и финансово реализацията му, заделяйки около 315 000 евро.

Бързо и прецизно управление на лазера
Лазерното изгаряне на плевелите се характеризира с това, че излъчването може да бъде осъществено бързо и прецизно към конкретни растения. В същото време не се влияе на културите или животните, които се намират в непосредствена близост.

Практическо приложение
Според ръководителя на проекта „NUBELA“ Кристиан Маркс на първо време ще бъде разработен промишлен демонстратор. След успешното му тестване ще бъде предоставен достъп на различни компании.

Основно внимание се отделя на лазерната система. Заедно с датчиците и иновативните системи, тя ще може да бъде използвана на обработваеми площи в съвсем близко бъдеще.