Експертите Арнолд Леврел и Дени Куве са убедени, че биологичното селско стопанство е не само екологично, но и печелившо. Всяка година пазарът на органични продукти във Франция се увеличава с 10%, като тази тенденция се наблюдава през последните десет години.
 
 
Продажбите на биопродукти в страната през 2001 г. се оценяват на 1 млрд. евро, докато през 2016 г. стойността им вече е 7 млрд. евро. Земеделските земи, върху които се прилагат методите на органичното земеделие, са се утроили за последните 15 години.
 
Съотношението между разходите и приходите в органичното стопанство е по-изгодно в сравнение с традиционното. В същото време субсидиите намаляват, отбелязва ru.rfi.fr.
 
Това се обяснява преди всички с нарастващото търсене на биопродукти. По данни за 2016 г. девет от десет французи купуват органични продукти, като 15% от потребителите пазаруват такива стоки всеки ден.
 
Специалистите отбелязват също, че екологичното земеделие помага на заетостта. Тази сфера изисква повече ръчен труд в сравнение с обикновеното производство.
 
Биологичното селско стопанство може да изхранва цяла Франция и това даже няма да струва много по-скъпо“, предполагат Аролд Леврел и Дени Куве.
 
Ръководителят на Националния продоволствен съвет на Франция Гийом Гаро на свой ред призовава европейските страни да подкрепят прехода на селското стопанство към принципите на устойчивото развитие.
 
По думите му, храненето е огледало на социалното неравенство. И за да се убедим в това, е достатъчно да видим в кои региони хората най-много страдат от затлъстяване. Точно там във Франция хората имат по-ниски доходи, а също и по-ниско образователно равнище.
 
„Цели десетилетия ние се занимавахме с това да произвеждаме все повече и повече храни, за да гарантираме своята продоволствена независимост. А потребителят и неговото хранене често оставаха на заден план“, казва Гийом Гаро.
 
 
Той призовава за изграждане на политика за „продоволствена справедливост“ във Франция в целия Европейски съюз: държавата трябва да подкрепя подобряването на стандартите за качество на всички равнища.
 
Премахването на неравенството в тази сфера е невъзможно, ако децата не получат навици за здравословно хранене. Това се налага от само себе си във Франция, където с такова внимание се отнасят към кулинарното изкуство.
 
Гийом Гаро смята, че нищо няма да се получи и ако обществото не се откаже от надпреварата за ниски цени, която се отразява върху доходите на фермерите, а също и върху качеството на продукцията.
 
На същото мнение е и ръководителят на веригата от хипермаркети E. Leclerc Мишел-Едуар Леклер. Той смята, че селското стопанство трябва да излезе от спиралата на конкурентната борба и ниските цени. А промишлеността и търговията на дребно трябва да се съсредоточат върху асортимента, маркетинга и клиентите, вместо върху юридическите формалности, които в последно време са станали прекалено много.
 
Според него, моментът сега е особено подходящ, тъй като никога по-рано купувачите не са изразявали толкова силно желание за качествени промени на пазара. Изборът на французите все по-често пада на органичните храни или на продуктите от местен произход – при условие, че цените са достъпни, естествено.
 
В същото време Мишел-Едуар Леклер критикува намерението на правителството да повиши цените на селскостопанската продукция, за да подобри финансовото състояние на фермерите. Смята го за изкуствено и волунтаристично. „Това е все едно каруцата да се впрегне пред коня. Да се плаща по-скъпо, може, но за какво“, пита той.