Няма предложение за удължаване на преходната национална помощ, тъй като инструментът е създаден да работи до 2020 г. и няма планове за удължаването му. Това заяви комисар Фил Хоган, цитиран в бюлетина на земеделското министерство.  

Убеждаваме бъдещия еврокомисар за нуждата от Преходна национална помощ

Не това мнение обаче споделят седем държави членки, сред които и България, които призовават Европейската комисия да продължи прилагането на преходната национална помощ, като я включи в преходния пакет за ОСП (за 2021 г.). 

Общата декларация по инициатива на България е подкрепена от Кипър, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Латвия. Според тях продължаването на преходната национална помощ на същото ниво от 2020 г. ще даде сигурност и приемственост на засегнатите земеделски стопани. Така ще се избегне внезапно и съществено намаляване на подкрепата, допълват те.

С декларацията, включена в протокола на заседанието на Съвета на министрите, седемте държави членки заявиха, че не приемат приключването на тези допълнителни плащания, идващи от националните бюджети, тъй като средствата са „неутрални по отношение на бюджета за ЕС“. 

Предложените преходни разпоредби „се основават на съществуващите приложими правила и схеми“ и е логично преходната национална помощ също да бъде включена, защото е „част от съществуващата правна рамка“, се казва още в документа. 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.