На 30 юни, четвъртък, от 9:30 часа Министерство на земеделието организира своята поредна виртуална приемна. В нея ще участват представители на три дирекции. 

Влизаме ли в неприятната спирала на избори и можем ли да загубим пари по ПВУ?

Програмата е следната:

•    9:30-10:30 часа – Петър Кировски, директор на дирекция „Растениевъдство”;
•    10:40-11:40 часа – Милена Трендафилова, директор на дирекция „Политики по агрохранителната верига”;
•    11:50-12:50 часа – Боряна Станимирова, експерт в дирекция „Животновъдство”.

Ако имате въпроси, на които търсите отговор, трябва да заявите желание за участие по имейл на [email protected]  

В заявката е необходимо да отбележите името си, дирекцията, от която очаквате да получите отговор, да посочите въпроси и теми, които бихте искали да бъдат обсъдени, както и да посочите вашата електронна поща, чрез която да бъдете включени в срещата.

Всеки участник разполага с 5 минути. Срокът за подаване на заявленията е до 14:00 часа на 29 юни, сряда.