Сдружения на животновъдите настояват за промяна в Наредба № 26 за директните доставки на храни, така че продукцията на малките фермери да може да се продава в цялата страна, ако отговаря на съответните изисквания за качество. 
 
 
Редовно поставяме този въпрос по време на консултативните съвети в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), споделиха представители на асоциации.
 
Сега фермерите, които са регистрирани по Наредбата, могат да продават произведената в стопанството им продукция на територията на областта, в която е фермата, и в още една съседна административна област.
 
„Правим опити тази Наредба № 26 да се промени, да даде права на хората да продават продукцията си на територията на цялата страна, а защо не и в Европа, когато отговаря на изискванията. Когато е произведен качествен продукт, той ще е истински“, коментира пред Фермер.БГ проф. Иван Станков, изпълнителен директор на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА).  
 
По думите му, така ще се съхраняват традиционните технологии, които от десетилетия са прилагани в България. Промяната в Наредбата ще даде допълнителна защита на малките фермери и на някои уникални местни храни - закваски, саламурено сирене, балкански кашкавал, зелено  сирене, катък. 
 
 
НОКА и Националната асоциация за развъждане на млечни овце в България се насочиха към създаване на групи производители и кооперативи, които да кандидатстват по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
 
„Целта е да направим мини мандри, мини кланици и да можем да гарантираме изкупуването и преработката на млякото и на месото, така че производителят да вземе своя дял. Иначе няма спасение“, обясни проф. Станков. 
 
Според него, основното, което неправителствените организации в сектора искат, са добрите нормативни документи - работещи, недвусмислени, ясни и точно формулирани, които защитават аграрния производител. 
 
„Производителят е основният потърпевш. Първият изкупвач, преработвателят и търговецът – всеки от тях си взима неговото. Всички сътресения на пазара са за сметка на производителя. И като му кажат, че ще му изкупят млякото за 1 лев, а себестойността е 1,20-1,30 лв./литър, той какво ще прави? Трябва да защитим малкия производител, средния производител, които са оставени да се спасяват, както намерят за добре“, подчерта проф. Станков. 
 

 

© 2018 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!