Подпомагането за обвързано производство за плодове и зеленчуци ще става след заявяване на площите в ИСАК, събиране и предоставяне на счетоводна документация (фактури) за реализирана продукция за доказване на минимални добиви.
 
По време на Националната среща на земеделските производители Снежана Благоева от МЗХ обясни: От Кампания 2015 подпомагането за плодове и зеленчуци ще бъде на площ, а не както до сега на тон. Има обявени минимални добиви по култури, чиято роля е да коригират площта. Ако земеделецът не може да постигне определения минимален добив от заявения декар, недостигащите килограми, ще доведат до намаляване на площта. Ето защо за всеки декар ще трябва да се доказва реализацията на съответния минимален добив. По искане на сектора, доказването на минималния добив ще става с документ през Разплащателната агенция – фактури и други финансови документи.

ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА:

 
Три са схемите за обвързана подкрепа на плодове и зеленчуци – за зеленчуци, за зеленчуци оранжерийно производство и за плодове. 
 
 
 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!