Предстоят срещи в общините Балчик и Генерал Тошево, на които фермерите от района могат да се запознаят с възможностите за европейско финансиране, съобщават от Областният информационен център в Добрич.

Колко субсидии получиха стопаните за Кампания 2019?

Първото събиране е запланувано за 7 юли, вторник, от 10:30 часа в заседателната зала на Община Балчик, а второто – на следващия ден, 8 юли, отново в 10:30, но в заседателната зала на Община Генерал Тошево.

В рамките на събитието експертите от центъра ще представят актуалните и предстоящи подмерки по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020), чрез който животновъди и земеделски производители ще бъдат подкрепени във възстановяването, модернизирането и разширяването на стопанствата им. 

Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне. 

Екипът на МИГ „Балчик-Генерал Тошево“ ще запознае фермерите с мерки 19.2/4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и 19.2/6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Събитията са със свободен достъп и на тях са поканени да присъстват земеделски стопани, животновъди, граждани и медии. Те ще получат рекламно-информационни материали, а организаторите уверяват, че ще стриктно ще бъдат спазвани епидемиологичните мерки за безопасност.