Множеството рестрикции за биопроизводителите, въведени с последните промени на нормативната уредба, създадоха прецедент в Европейския съюз (ЕС). Това заяви Албена Симеонова, председател на Българска асоциация „Биопродукти“ (БАБ), цитирана от investor.bg.
 
 
Според данни на земеделското министерство в последните години броят на регистрираните в сектора оператори намалява. В края на 2016 г. те са 7262, в края на 2017 г. 6822, а за 2018 г. 6264.
 
Намалява площта на зърнено-житните култури като дял от общата площ за биопроизводство от 19% до около 13%. Увеличават се трайните насаждения, постоянно затревените площи и фуражните култури. Повече са животните и пчелните семейства и произведената от тях продукция. За сметка на това намаляват сертифицираните площи с диворастящи видове, отчете от своя страна Михаил Карабельов, представител на дирекция „Биологично земеделие“ в агроминистерството. 
 
„Скоро може да няма биопроизводители“, заяви Албена Симеонова. Тя изтъкна, че десет години е имало устойчив растеж в броя на биопроизводителите, които са около 5% от всички фермери, но напоследък три години поред те намаляват на фона на ръста в Западна Европа.
 
„Земеделското министерство промени политиката спрямо сектора и въведе рестриктивни мерки спрямо биопроизводителите. Под претекст за контрол бяха приети промени в нормативната база. Въвеждат се санкции, несъответстващи на европейските норми и практики. Предвижда се отнемане на сертификат за цялото стопанство при неразрешени вещества в дори една партида, което го няма в европейските регламенти. Ако някой недобросъвестно напръска кабернето ми, ще ми отнемат сертификата за останалите сортове“, даде пример Симеонова и добави: „Освен това са въведени сериозни финансови санкции при неразрешени вещества и не е предвидена процедура за разследване“.
 
Всичко това е създало прецедент на територията на Европейския съюз.