Само 45 земеделски стопани на територията на цялата страна са подали декларации за наводнени ниви, съобщава БНР, цитирайки Министерството на земеделието.

Вижте как може да получите обезщетение при наводнение

Фермерите имат броени дни, за да поискат официално обследване на пострадалите от наводнението преди седмица обработваеми земи. Срокът на подаване на документи е до 10 дни след нанасянето на пораженията от природно бедствие.

В началото на миналата седмица имаше информация от местните служби и гражданите за редица залети от вода ниви. Фермерите, които са се възползвали от възможността да получат компенсации за нанесените щети, са предимно от районите на Благоевград, Бургас и Перник.

Ако сте засегнат от бедствието земеделец, все още имате малко време да подадете заявление в Общинската служба по земеделие по местонахождение на имота. Обследванията на засегнатите площи се извършват от постоянно действащи експертни комисии, които са назначени със заповед на директорите на Областните дирекции „Земеделие“. След проведеното обследване комисиите издават констативни или обикновени протоколи в зависимост от степента на щетата”, обясняват от ведомството.  

На базата на тези протоколи ще се получават обезщетенията, които по регламент се изплащат през следващата година.

Междувременно стана ясно, че вече близо 3 млн. и 700 хил. лева са отпуснати от комисията за възстановяване и подпомагане от наводнения. Парите са отишли за спешни нужди на няколко общини в страната. Средствата ще бъдат гласувани на министерския съвет.