Няколко дни сед като приключи кандидатстването, три организации от сектор “Плодове и зеленчуци” и биопроизводство изпратиха писмо до министъра на земеделието Явор Гечев и неговия заместник Георги Събев с искане да се отвори още един прием по мярка  22.1 „Извънредно временно подпомагане за
земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Приемат документи за кризисна помощ с пари от ПРСР от 22 ноември

“Голяма част от малките и средни земеделски стопани не са кандидатствали по подмярка 22.1. За нас това се дължи на слабата информационна кампания на министерството на земеделието по прилагане на мярката, така и на липсата на достатъчно информация сред земеделските стопани, които не членуват в браншови организации, като асоциации и/или групи на производителите и/или други организации от неправителствения сектор”, пише в писмото от Национална Био Асоциация, Национален съюз на градинарите в България и Асоциация на овощарите в България.

Според тях времето за прием на документи е било твърде кратко

Трите организации настояват да се отвори нов прием, който да бъде със срок до 15 декември 2022 г. 

“Като проведете по-добра информационна кампания сред земеделските стопани”, завършват писмото си организациите. 

Приемът по третата кризисна помощ заради войната в Украйна бе отворен на 22 ноември и пордължи до 5 декември. Вижте ставките.