Държавите трябва да направят своите системи за селскостопански храни по-устойчиви на внезапни сътресения от вида, наблюдаван по време на пандемията от COVID-19. Без подходяща подготовка непредвидимите сътресения ще продължат да подкопават агрохранителните системи, се казва в нов доклад на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФAO),.

Гласувайте: Доволни ли сте от работата на служебния министър и екипа му?

Тазгодишният доклад за състоянието на храните и селското стопанство (SOFA) на ФAO е озаглавен „Да направим системите за селскостопански храни по-устойчиви на сътресения и стресове“. Той предоставя оценка на способността на националните агрохранителни системи да реагират или да се възстановят лесно от шокове и стресови фактори. В него се предлагат и насоки към правителствата как могат да подобрят устойчивостта.

Докладът определя шокове като „краткосрочни отклонения от дългосрочните тенденции, които имат съществени отрицателни ефекти върху системата, състоянието на благосъстоянието на хората, активите, средствата за препитание, безопасността и способността да издържат на бъдещи сътресения“. Примерите включват екстремни метеорологични явления и вълни на болести и вредители по растенията и животните.

Експертите заключват, че дори преди да избухне COVID-19, светът не е бил на път да изпълни ангажимента си за прекратяване на глада и недохранването до 2030 г. Производството на храни и веригите за доставки са били уязвими от климатични екстремни ситуации, въоръжени конфликти или повишаване на глобалните цени на храните, а честотата и тежестта на такива шокове се увеличават.

Световните агрохранителни системи - сложната мрежа от дейности, свързани с производството на хранителни и нехранителни селскостопански продукти, както и тяхното съхранение, преработка, транспортиране, дистрибуция и консумация, произвеждат 11 милиарда тона храна годишно и наемат милиарди хора. Спешността от укрепване на способността им да издържат на сътресения е явна.

Докладът също така представя показатели на ниво държава за устойчивостта на системите за селскостопански храни в повече от сто страни, като анализира фактори като транспортни мрежи, търговски потоци и наличието на здравословни и разнообразни диети. Докато страните с ниски доходи като цяло са изправени пред много по-големи предизвикателства, неговите констатации показват, че страните със среден доход също са изложени на риск. 

В Бразилия, например, 60% от стойността на износа на страната идва само от един търговски партньор. Това крие рискове, ако шок удари страна партньор. Дори страни с високи доходи като Австралия и Канада са изложени на риск от шок поради големите разстояния, свързани с разпределението на храна. 

За почти половината от страните, анализирани от експерти на ФАО, затварянето на критични мрежови връзки би увеличило времето транспорт с 20% или повече, като по този начин ще увеличи разходите и цените на храните за потребителите.
Въз основа на доказателствата в доклада, ФАО препоръчва на правителствата да превърнат устойчивостта на системите за селскостопански храни в стратегическа част от техните отговори на текущи и бъдещи предизвикателства.

ФАО: Ключът тук е диверсификацията – на източниците на суровини, производството, пазарите и веригите за доставки, както и на участниците – тъй като разнообразието създава множество пътища за поглъщане на шокове. Подпомагането на развитието на малки и средни селскостопански предприятия, кооперации, консорциуми и клъстери спомага за поддържането на разнообразието във веригите на стойността на вътрешните селскостопански храни.

Друг ключов фактор, посочен в доклада, е свързаността. Добре свързаните мрежи за селскостопански храни преодоляват прекъсванията по-бързо чрез изместване на източниците на доставки и каналите за транспорт, маркетинг, суровини и труд.

И накрая, повишаването на капацитета за устойчивост на уязвимите домакинства е от решаващо значение, за да се гарантира свят, свободен от глад. Това може да стане чрез подобрен достъп до активи, до разнообразни източници на доходи и програми за социална защита в случай на шокове.