Eзера, туфи, синори и дървета ще се заявяват за подпомагане по директните плащания само на правно основание. Дискусия по темата се проведе в рамките на Националния семинар на земеделските производители в България, където Георги Праматаров от отдел Идентификация на земеделските парцели в МЗХ отговори на въпроси на Венцислав Върбанов, предсдеател на АЗПБ.
 
Ще се изисква ли правно основание при заявяване на езерца, туфи и др. за директните плащания и от къде ще се получава?
 
Зависи дали по време на земеразделянето преди години те са определени като отделен имот, за който никой няма правно основание или са възстановени към имота земеделска земя. В първия случай никой няма да може да ги заяви заради липсата на правно основание, а при втория случай ще могат да бъдат заявени от този, който има правно основание. 
 
 
Кой заявява редицата дървета, синори, туфи, които са между два парцела на различни собственици?
 
Очертават се от този ползвател, който има правно основание. В случай обаче, че никой няма правно основание за тях, никой от ползвателите няма да може да ги заяви. 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!