Средната цена на суровото краве мляко за 2018 г. ще бъде около 0,61 лв/кг, което е малко под изкупната цена за предишната година, стана ясно от нов анализ на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA).
 
 
Продължава процесът на освобождаване на запаси от сухо обезмаслено мляко (SMP) в ЕС, отчитат анализаторите. Те изтъкват, че сухото мляко е достигнало исторически ниска цена около 1500 евро/тон. „Очакваме цените на сухото мляко да се задържат на това ниво в следващите месеци до по-значимо намаление на запасите“, отбелязва анализът.
 
Изследователите очакват, че след пролетта на тази година ще започне натиск за ново намаление на изкупните цени, като резултат от спада на световното потребление. Този процес се свързва с растящия риск от забавяне на икономическия растеж и намаление на заетостта на фона на растящо предлагане на мляко в глобален мащаб.
 
 
В Европейския съюз за периода януари-октомври продължава тенденцията към увеличение на изкупеното мляко, като ръстът е с 1,2%. Страните, които постигат по-ниски производствени разходи с добра ефективност и високи добиви - Ирландия, Холандия, Полша, успяват най-добре да се възползват от настъпващите промени, докато най-засегнати се оказват стопаните в южната част на ЕС.
 
Производството на мляко в Нова Зеландия нараства, въпреки прогнозирания спад на цените. В Австралия има намаление поради необичайно топлото време. Значителен ръст се отчита и в Южна Америка – например в Аржентина и в Уругвай.
 
Според доклад на ЕК за средносрочните перспективи производството на краве мляко ще нарасне с 16 млн. тона в ЕС до 2030 г. ЕС ще заема водеща позиция при експорта на млечни продукти за растящия световния пазар с дял от близо 35%. Основен двигател на световния пазар е търсенето от страните в Азия и Африка.
 
Очаква се Китай да остане най-големият вносител, но повишението на вътрешните цени и забавянето на икономическия растеж ще се отразят негативно на нарастването на вноса в следващите една-две години. Фокусът при производството в ЕС ще бъде върху продуктите с добавена стойност, при които преработвателите имат конкурентно предимство.