Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) започва процедура за оценка на данните за необходимостта от използването на продивогъбични препарати срещу болести по растенията,  които не могат да се овладеят по друг начин.
 
 
Анализът за фунгицидните активни вещества ще бъде извършен по молба на Европейската комисия, съобщи институцията.
 
EFSA създаде специална работна група, която ще изготви методиката за оценяване. Целта е да се осигури последователна и прозрачна оценка на заявленията за използване на този тип пестициди. Сега те се допускат за употреба в ЕС, само ако е доказано, че няма други достъпни средства за контрол на опасните заболявания на растенията.
 
Европейският орган ще бъде координатор на процеса и гарант, че методиката за оценка ще се прилага правилно и последователно. EFSA ще публикува и научния отчет за оценка на всеки фунгицид.
 
Предлаганата методика вече е разпространена сред страните-членки на ЕС, като техните коментари ще бъдат взети предвид. Оценяването ще започва с проверка на това дали са достъпни други възможности за контрол на заболяванията.