Само за последните 10 години цените на електроенергията за бизнеса и потребителите в Германия са се повишили с около 40%. Примерно същата сума за електроенергия заделят фермерите и потребителите в Дания. По прогнози на анализатори на пазара занапред ситуацията ще продължи да се развива в същата посока.

IT специалисти измислиха система за екосъобразно земеделие

Големите земеделски предприятия като правило за доставчиците на електроенергия се отнасят към неголемите клиенти. Това означава, че търговските тарифи на ток принципно са съпоставими с тези за обичайните потребители. В същото време фермерите, като бизнес клиенти, плащат малко по-нисък данък върху електроенергията, отколкото частните лица. Освен това националните асоциации на фермерите, както и други агрорганизации са сключили договори за намаления на цената за своите членове и могат да предложат електроенергия на по-ниска цена.

При съответното потребление на електроенергия в течение на определено време от денонощието и през нощта може да се договорят и т.нар. „ниски“ тарифи. По този начин дейностите, които изискват продължителна консумация на ток, може да бъдат подсигурени с по-евтин такъв. За целта е необходим т.нар. „двоен електромер“, който обаче струва скъпо.

Освен това цените на електроенергията растат и за по-евтините варианти. Преференциални намаления и ниски тарифи, например през почивните дни и празниците, в последно време отсъстват при всички доставчици на електроенергия.

Изчислено е, че дори най-големите агропредприятия в Германия не консумират повече от 100 000 кВтч на година. Поради това тарифите на електроенергията се повишиха и за фермерите.

Данъкът върху тока за производство и земеделие в момента е 1,537 цента на кВтч, сравнено с 2,05 за домакинствата. Преференциалната данъчна ставка се предоставя с данъчна декларация. В цената на електроенергията влиза и т.нар. обмен на възобновяеми източници на енергия, който в момента е равен на 6,405 цента.

През първото полугодие на 2018 г. средната цена на електроенергията за търговци, фермери и потребители в Германия бе малко под 30 цента за кВтч (бруто). Тази цена бе дори малко по-ниска, сравнено с 2017 г. (30,50 цента). През последните 10 години обаче цените на електроенергията се покачиха с около 40%. За сравнение през 2008 г. съответната цена достигна 21,50 кВтч. Тази година цените отново ще вървят нагоре. Отрасловите асоциации очакват, че средната цена на електроенергията през 2019 г. ще стигне ниво 30,50 цента.

Доставчиците обосновават ръста с повишаването на разходите. Отрасловата асоциация BdEW заяви, че за последните две години съответните разходи са нараснали с малко над 50%.

Дори без да се отчита тазгодишният ръст на цените, фермери, търговци и частни лица в Германия са длъжни да плащат най-високата цена за електроенергия в Европа. Само в Дания цената е аналогична и дори малко по-висока. Във Франция нивото на цените е с близо 40% по-ниско. В Полша фермерите и потребителите плащат около половината от цената.

Тази констатация безусловно говори за значителен конкурентен недостатък за германските фермери. Цените ще продължат да растат.