Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) представиха нов гаранционен финансов инструмент за селското стопанство. Това е първият нов продукт, разработен в рамките на меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на земеделието и развитието на селските райони в рамките на ЕС, подписано през юли 2014 година.

 

Инструментът има за цел да помогне на достъпа до финансиране за земеделските производители и предприятия от селските райони. Държавите-членки могат да се адаптират и използват модела за създаване на финансови инструменти, финансирани от Програмите си за развитие на селските райони (ПРСР) в рамките на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) - за осигуряване на заеми за инвестиции в производителността на земеделските стопанства, преработка и маркетинг, подпомагане на бизнес стартиращи фирми и много други области в развитието на селските райони.

 

По повод новия финансов инструмент в полза на фермерите Фил Хоуган, европейски комисар по земеделие и развитие на селските райони, заяви: "Такъв тип финансови инструменти могат да ни помогнат да получим още по-голяма стойност от политиката за развитие на селските райони и по-специално втори стълб на Общата селскостопанска политика (ОСП). Чрез по-свободното получаване на кредити от фермерите, публичните средства могат да се мултиплицират в икономиките на селските райони, за да помогнат на нашите земеделски стопани, особено на младите фермери и други предприемачи от селските райони да създават растеж и работни места. Съвместната работа от страна на Комисията и ЕИБ,  бележи огромна крачка напред към превръщането на това в реалност. "

 

От своя страна заместник-председателят на ЕИБ Вилхелм Молтерер каза: "Необходимостта да се инвестира в икономиката в селските райони на ЕС е огромна, а обществената подкрепа е възпрепятствана от недостига на публични финансови средства. Това, от което ние се нуждаем е добър начин за използване на европейските пари, за да се привлекат частни инвеститори и да се стимулират инвестициите в селата. Финансовите инструменти, подкрепяни от ЕЗФРСР са в най-добрия интерес на бенефициентите, тъй като надхвърлят разбера на обикновените субсидии. "
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!