Европейският парламент одобри нов Регламент на ЕС за биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по-строг контрол на биологичните храни, като целта е „да гарантира еднакво високи стандарти за качество в целия ЕС и да улесни малките фермери да преминат към биологично производство“.
 
 
Евродепутатите приеха новите правила на 19 април 2018 г. Предстои договореният текст да бъде одобрен от Съвета на ЕС, преди да влезе в сила, уточни Европейският парламент в официално съобщение. 
 
Правилата се отнасят до селскостопанските и аквакултурните практики, преработката и етикетирането на хранителните продукти, процедурите за сертифициране на земеделските стопани, както и до вноса на биологични продукти от страни извън ЕС.
 
Новият регламент подчертават, че органичните фермери в ЕС трябва да използват отговорно енергията и природните ресурси, да насърчават здравето на животните и да допринасят за запазването на биоразнообразието, екологичното равновесие и качеството на водата и почвата.
 
 
Практиките за биологично земеделие в ЕС включват:
 
- Редуване на културите за ефективно използване на ресурсите;
 
- Забрана за употребата на химически пестициди и синтетични торове;
 
- Много стриктни ограничения върху антибиотиците pа добитъка;
 
- Забрана на генетично модифицирани организми (ГМО);
 
- Използване на ресурсите на място за естествени торове и фуражи за животни;
 
- Отглеждане на добитък в свободна среда, на открито и използване на биологични фуражи.
 
Специално внимание в новия регламент е отделено на етикетирането на органичните  храни. Логото на ЕС за органичните хранителни продукти гарантира, че правилата на ЕС за биологично производство са били спазени. Това е задължително за всички предварително опаковани храни.
 
Поставено върху опаковката на преработена храна, логото означава, че най-малко 95% от съставките от земеделски произход са органични.  Супермаркетите и други търговци на дребно могат да обозначават продуктите си с термина "биологичен", само ако отговарят на посочените в регламента правила.
 
Пазарът на органични храни в ЕС непрекъснато се разширява и вече възлиза на около 30.7 милиарда евро годишно. Въпреки че органичните земеделски земи на ЕС се увеличават през годините, за тази цел се използват само 7% от общата селскостопанска площ. Разликата между търсенето и производството на органични храни в Общността се покрива от нарастващия внос, отбелязва съобщението на Европарламента.