Количеството на компаниите, които произвеждат биопродукция в Полша, се е увеличило с 12,8%. В Централна и Източна Европа има много земеделска земя, която е подходяща за преход към биологично производство – 108,6 хил. ха. Това се казва в доклад на компанията IMAS International, пише SadyOgrady. 

Производител: Добавената стойност е единственото решение

Сред страните от този регион най-голям дял на площи с биологично производство са заявили Румъния (109,3 хил. ха) и Унгария (95,2 хил. ха). 

Независимо от съществената разлика в цените на традиционните и био хранителните продукти и ограниченият достъп до екологично чисти продукти извън пределите на големите градове, прогнозите на икономисти по отношение на сегмента био пазар са много оптимистични.

За разлика от страните в Западна и Северна Европа, страните от Източна и Централна Европа, такива като Полша, Унгария и Румъния, са основно износители на биопродукция, като паралелно с това потреблението на такива храни на тези пазари расте бавно.

По този начин Европа се оказва разделена: от една страна, има група държави с високоразвити пазари за биопродукция, значителни потребителски разходи за био продукти и растящо търсене, с което не може да се справи вътрешното производство. 

От друга страна, има страни, които засега само развиват своя потенциал в производството и продажбата на биопродукция, но имат огромен потенциал от гледна точка на обема на земеделските култури, производството, както и продажбата на продукция от биологично земеделие

Полша се отнася към втората група страни. Повишаването на осведомеността на потребителите, ръстът на доходите, модата да се живее екологично и повишаването на достъпността на екологично чисти продукти доведоха до това, че за последните 7 години стойността на пазара на био продукти в Полша е нараснала три пъти.

Икономическите и социалните тенденции показват динамиката на ръст на стойността на сегмента на този пазар – тя е на ниво до 20% на година. 

Според експертите от IMAS International потребителите все по-често отдават значение на състава на храните, качеството им, количеството консерванти и изкуствени добавки.