На среща на Работната група по разработване на стандарти за качество на бързоразвалящите се продукти, в това число ябълки и круши, в състава на ЕК, бе прието решение, че е необходимо намаляване на производството на посочената продукция, съобщава SadyOgrody.

Времето мъчи овошките и във Варненско

В резултат на увеличаване на обема на реколтата от ябълки пазарът изпитва сериозен излишък а продукция. При норма на европейската реколта от 11,5 млн. тона ябълки за година – през 2018 г. продукцията възлиза на 13,5 млн. тона. Високата реколта води до дефицит на работна сила и провокира опасения по повод качеството на съхраняване на плодовете.

Ръст на производството има не само в Полша, но и в други източни страни, сред които Унгария и Румъния.

Въпросът за ограничаването на продукцията трябва да се разглежда в контекста на това, какво търси пазарът, а не какво може да осигури производството. Сектор плодове (ябълки) в ЕС трябва да отчита оценката на външния и вътрешния пазар. Такава система на оценяване съществува във Франция вече поредна година, което позволи на страната да намали производството на ябълки от 2 млн. тона до 1,5 млн. тона с оглед развиването на ключови пазари за реализация.

Ситуацията се задълбочава от ръста на производство в съседни на ЕС страни – Украйна, Молдова, Русия и Казахстан. Не трябва да се забравят още проблемът с износа, провокиран от забраната за внос на стоки в Русия и Алжир, ограниченията, свързани с фитосанитарните норми, и недостатъчното търсене на основни пазари.

Финансовата подкрепа, оказвана от ЕС през последните години, надскочи очакванията по отношение на обхвата и ръста на производството отвъд съществуващия потенциал на пазара.

Комисията подчерта, че ЕС няма повече да поддържа директно производството, а ще се занимава с организация на реализацията на продукцията и подкрепа на маркетинговата дейност.

В бъдеще страните-членки на ЕС ще бъдат по-свободни – ще могат да решават приоритетни за тях задачи и ще носят по-голяма отговорност за продукцията, която се отглежда на територията им.

Въпреки настоящия дисбаланс на пазара, свързан с огромната реколта от ябълки и круши, Комисията не иска да взема мерки, подобни на онези, последвали въвеждането на руското ембарго през периода 2014-2018. Тя поставя акцент върху стимулирането на търсенето както на вътрешния пазар, така и на външния.

Не бива да се подценява и конкуренцията на ябълките и крушите – това са екзотичните плодове. В последно време те се радват на засилен интерес.