Приетата в Европейския парламент (ЕП) обща селскостопанска политика ще влоши състоянието на земеделието в България. Ключов момент е отхвърлянето на предложението за изравняване на субсидиите за всички фермери в ЕС, в рамките на новия програмен период, смята евродепутатът Момчил Неков.
 
 
„Това означава, че и след 20 години членство, родните фермери ще бъдат в неизгодна позиция спрямо колеги в другите държави членки“, добави евродепутатът.
 
Друг важен аспект, според него, е таванът на плащанията
 
„Таванът на плащанията, предложен от Еврокомисията, беше по-добър за страни като България, в която има голяма концентрация на земя и субсидии. За съжаление, той също беше завишен с възможност за изключване. По същество, това означава, че вместо да има по-справедлив подход към малките и средни земеделски производители, има реален риск да се повтори ефектът в
сегашния програмен период“, категоричен е той.
 
Всички предложения за конкретна финансова помощ за България, както и за всички останали държави членки по различните финансови пера, са занулени в приетото предложение. Според евродепутатът това означава, че има реална опасност субсидиите за земеделието да бъдат дори още по-занижени, имайки предвид новите ангажименти на ЕС в сферата на отбраната, миграцията и т.н.
 
„Добра новина е, че опрашването като услуга, за първи път намира място в стратегическия документ на ЕС за Общата селскостопанска политика“, заключи Неков.
 
Комисията по земеделие прие своя доклад с 27 гласа „за“, 17 „против“ и 1 „въздържал се“.