От 1 ноември ще действат нови правила за ограничаване на нелоялните търговски практики във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти. Те са заложени в Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), обнародван на 26 февруари.

Още регулация в отношенията производител – търговец

За да се попречи на по-мощните търговски вериги да налагат неизгодни за доставчика споразумения, е създадена изцяло нова Глава VII „б“ „Нелоялни търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти“. Досегашната Глава VII „а“ „Злоупотреба с по-силна позиция при договаряне“ е отменена. 

Ето какво важно е предвидено в закона:
•    Няколко групи доставчици и купувачи според годишния им оборот;
•    Критерии за прилагане на нормите по Глава VII „б“ в зависимост от годишния оборот на различните оператори; 
•    Две групи забрани за нелоялни търговски практики (НТП) – абсолютни забрани и относителни забрани; 
•    Основания за образуване на производство във връзка с НТП, за алтернативното разрешаване на спорове между доставчици и купувачи, както и мерки за защита на самоличността на жалбоподателя;
•    Допълнителни мерки за защита на самоличността на жалбоподателя или на посочената от него информация.

„Прилагането на разпоредбите на новата Глава VII „б“ на ЗЗК влиза в сила на 1 ноември 2021 г. и ще бъде от полза за всички земеделски производители, включително организации на производители, както и за преработвателите в сектора“, убедени са от земеделското министерство.

Комисията за защита на конкуренцията ще следи за прилагане на разпоредбите. След 1 ноември 2021 г. земеделските стопани и други заинтересовани страни могат да подават сигнали до нея при проява на нелоялни търговски практики от страна на купувачи на селскостопански и хранителни продукти ТУК.