Искаме да има общностни правила и норми, които да гарантират равенството межу държавите членки. Заедно с това настояваме средствата за Общата селскостопанска политика (ОСП) да не се отклоняват за други сектори, а да отиват наистина за земеделие. Това каза в интервю за Фермер.БГ Естер Еранс испански евродепутат.

ОСП след 2020: Думата има Владимир Уручев


-    Г-жо Еранс, как протичат дискусиите относно новата ОСП?
-    Представихме доклада за визията ни за ОСП на 19 октомври. Той ще бъде преведен и дискусиите по него ще се случат на 20 или 21 ноември.  В него ние изразяваме нашите виждания затова как трябва да се случат нещата в периода след 2020 г., а именно – общностни норми и правила, тази свобода на стратегическия план не ни харесва. Освен това искаме парите за земеделие да отиват наистина там, а не за други политики.


Надявам се, че колегите от Комитета по селско стопанство да ни подкрепят в тези искания. Ние се нуждаем от обща политика, общи правила за всички, за да можем да говорим за Обща селскостопанска политика. Разбира се, преди всичко това стои бюджета и многогодишната финансова рамка, след това общи правила за всички страни членки, за да имаме обща политика, и накрая от обща селскостопанска политика.


В момента обсъждаме различни теми като младите фермери, преразпределителните плащания, директните плащания като цяло. Но трябва да определим общите правила на първо време, за да изясним ролята на схемите по Първи и Втори стълб.

-    Споменахте стратегическите планове. Досега не бях чувала негативна нагласа за „свободата”, която ще ни се предостави от Брюксел. Защо смятате, че това не е добра идея?
-    Много хора тук, в Брюксел, са на същото мнение. Както казах нужни са ни общи правила. Сигурна съм, че ситуацията в различните страни-членки е различна и трябва да бъдем гъвкави, но основата трябва да бъде обща за всички. Защото, замислете се, ако я нямаме, вече не става дума за обща селскостопанска политика. Сигурна съм, че именно тази „свобода” ще изиграе най-лошата шега на всички след 2020 г.

-    Вие също наблягате на младите в ОСП след 2020. Какво място според Вас те трябва да заемат?
-    Младите са важни не само днес – тук и сега, но и за бъдещето. Имаме голям проблем с обезлюдяването на селските райони и това е жалко, защото възможностите в селските райони са много. Затова трябва да направим интересна и привлекателна работата на младите фермери. За да могат те да предпочетат селата пред големия град. Фермерите вършат най-важната работа и ние трябва да се уверим, че ги стимулираме подобаващо.


-    Можете ли да откроите основните моменти, в които настоящата ОСП се провали?
-    Определено настоящият програмен период има много лоши моменти, които трябва да бъдат променени. Тук забравихме напълно важността на селските райони за нашия живот, за живота на фермерите. Всичко, което сме научили в миналото, е забравено. Трябва да покажем на децата в училище важната роля на живота в селските райони, за да може нашето общество да върви напред.

 

Следете темата и на cap4us.fermer.bg