Износът на селскостопанска хранителна продукция от ЕС достигна през януари тази година 10.6 млрд. евро - с 4.5% повече в сравнение със същия период на 2017 г., стана ясно от месечния доклад за търговията, публикуван от Европейската комисия (ЕК).
 
 
В същото време вносът на селскостопанска продукция в ЕС е на стойност 10.3 млрд. евро. Това означава, че Съюзът има положително търговско салдо в размер на 300 млн. евро през януари 2018 г., съобщиха от ЕК.
 
Най-голям е ръстът на европейския внос от Украйна. Увеличението на доставките от страната на годишна база е на стойност 122 млн. евро. Следва вносът от Индия, където повишението е с 64 млн. евро.
 
Износ на селскостопанска хранителна продукция от ЕС-28 (млн. евро)
 
Източник: EUROSTAT - COMEXT
 
На другия полюс са януарските доставки от САЩ, които намаляват на годишна база със 191 млн. евро, от Аржентина – със 185 млн. евро, и от Индонезия – със 124 млн. евро.
 
 
Европейският износ на селскостопанска хранителна продукция се е увеличил най-съществено в Япония с месечно повишение от 56 млн. евро в сравнение с януари миналата година. Други пазари със значителен ръст на доставките от ЕС са Бразилия с 48 млн. евро повишение, Русия – 43 млн. евро, и Мароко – 41 млн. евро.
 
Намаление на експорта от ЕС в стойностно изражение през първия месец на тази година е отчетено за Саудитска Арабия – с 59 млн. евро, Алжир – с 51 млн. евро, Китай – 49 млн. евро, и Обединените арабски емирства – 39 млн. евро.
 
Най-голям ръст има в европейския износ на бебешки храни за кърмачета, при които повишението е с 81 млн. евро. Следват доставките на захар с януарски растеж от 67 млн. евро, на тестени изделия – с 58 млн. евро, и на храни за домашни любимци – с 57 млн. евро.
 
Увеличение със 121 млн. евро има при вноса на зърнени култури за европейския пазар, като fв тази група не влизат пшеницата и оризът.  Ръст от 53 млн. евро е отчетен при доставките на тропически плодове.