Електростатическото пръскане на селскостопанските култури продължава да набира популярност. Същността на този тип обработка е в това, че се индуцира статически електрически заряв във всяка изпускана капка, което я кара да бъде „привлечена“ от растение, което има неутрален заряд. Въздушната струя от аерозол и заряд карат капката да достигне до растението, преди да успее да се изпари, информира Aggeek.

Агроном: Бактериалните болести се бъркат с предозиране с пестициди

На практика това означава по-висока ефективност на пръскането, икономия при използването на пестициди и като следствие по-добро управление и обслужване на оборудването. Освен това този подход съкращава количеството на потребяваните пестицизи. Технологията щади околната среда.

Електростатичното пръскане обикновено означава, че се използват малки капки с диаметър от 50 до 120 микрона. Ето няколко въпроса, чиито отговори вероятно ви вълнуват.

Доколко важен е диаметърът на капката?

Нека да сравним два размера капки: 220 микрона и 80 микрона. От 1 литра пестициди можем да получим 180 млн. капки с диаметър 22 микрона или 3,8 млрд. капки с 80 микрона. Това ще позволи на продукта да покрие много по-голяма площ.

Ако оросяваме плоска повърхност, то при използването на 220 микрона ще оросим само площ с размер 6,8 кв. метра. С капки от по 80 микрона този показател нараства до 18,7 кв. метра. Площта на покритие се увеличава три пъти.

Защо не можем да работим с такива капки в обичайни условия?

Малките капки се изпаравят. Лесно се пренасят от вятъра и са изложени на термична инверсия. Изследвания потвърждават, че до 75% от водата, с която пръскаме, се губи под въздействието на вятъра и попиването в земята.

Защо е препоръчително да се работи с капки, използвайки технологията електростатика?

Малките капки с електрически заряд попадат в целта по-бързо, което намалява размера на загубите във вид на изпарения. Силата на притягане е толкова голяма, че тя преодолява силния вятър.