Прогнозите за увеличено производство на ечемик, както в България, така и в световен мащаб, вероятно през следващите месеци ще продължат да движат цените под нивата от предходната година. Това се посочва в анализ на Министерството на земеделието и храните. Експертите очакват производството на ечемик от реколта `2013 да достигне около 730 хил. тона.

През първия месец на новата 2013/14 пазарна година се наблюдава понижение на изкупните цени на ечемик в страната. По данни на САПИ, средната изкупна цена на ечемик за м. юли 2013 г. е 306 лв./тон, с 21% по-ниска спрямо средната за предходния месец и с 19% под тази за същия месец на предходната година. През първите три седмици на м. юли 2013 г. средната изкупна цена на ечемик за страната се понижава постепенно от 311 до 302 лв./тон. Следва незначително покачване до 306 лв./тон и задържане на това ниво до края на месеца.

По данни на Департамента по земеделие на САЩ от средата на м. юли 2013 г., през пазарната 2013/14 година се прогнозира световното производство на ечемик да достигне 139 млн. тона, със 7,2% повече спрямо предходната година.

Очаква се глобалните реколтирани площи с ечемик да нараснат с около 1% спрямо пазарната 2012/13, а средният добив - с около 6%, до 2,7 тона/ха. Предвижда се производството на ечемик в Русия да възлезе на 17,5 млн. тона, с 25% над това за предходната година. Реколтата в ЕС, световният лидер в производството на ечемик, се очаква да възлезе на около 56 млн. тона, надхвърляйки с около 2,6% миналогодишната. Сред останалите големи производители, съществено увеличение на добивите в сравнение с 2012/13 г. се очаква в Австралия, Канада и Турция.

По прогнозни данни на Европейската комисия от края на м. юли 2013 г., през настоящата 2013/14 година се очаква производството на ечемик в ЕС да нарасне с 9,8% спрямо предходната година, до 59,4 млн. тона. Тази прогноза е завишена с 1,1 млн. тона в сравнение с направената месец по-рано, се посочва в анализа на Земеделското министерство.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!