Експерти на Областния информационен център – Добрич  организират от 11:00 часа утре, 15 май, в залата на община Балчик, информационна среща „Възможности за финансиране с европейски средства и електронно кандидатстване“.
 
 
Специалистите ще представят начина на работа и функционалността на Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020).
 
Участниците в срещата ще се запознаят с актуалните възможности за кандидатстване по Оперативните и Транснационални програми, Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), както и Програмата за морско дело и рибарство за 2018 г., съобщиха организаторите. 
 
Ще бъдат разяснени целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, а също допустими дейности и разходи. Присъстващите ще се запознаят и с начина на кандидатстване, с етапа на оценка и договаряне.