Днес еврокомисарят комисар по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган подписа споразумение в Румъния, в рамките на което Европейският инвестиционен фонд ще осигури над 150 млн. евро, включително 87,8 млн. евро от бюджета на ЕС, на румънските фермери. Средствата ще бъдат предоставени на четири румънски банки. 

Допълнителна помощ за фермерите в Европа заради сушата

На церемония в Букурещ еврокомисарят се срещна с румънския министър на земеделието Петре Даеа.

Фил Хоган заяви, че финансовите инструменти и достъпът до кредити за фермерите е ключов приоритет за него като комисар.

Достъпът до финансиране е жизненоважен за фермерите с оглед модернизиране и развиване на техния земеделски бизнес. Инвестирайки във фермите с цел по-добра конкурентоспособност и ефективност, нашите фермери имат възможността да подобрят бизнес средата, както и да намалят въздействието си върху климата и околната среда. Очаквам с нетърпение да видя как румънските фермери и предприемачи ще вложат предоставените пари, допълни той.

Под ръководството на ЕИФ и в рамките на румънската програма за развитие на селските райони, този финансов инструмент е много полезен и дългоочакван от фермерите, преработвателите и предприемачите в селските райони. Особено в Румъния, рисковете, свързани със земеделието, са големи и това влияе на лихвите върху отпусканите от банките кредити. 

Очаква се заделените средства да достигнат до над 1300 фермери и предприемачи, които ще инвестират в селското стопанство, преработващата промишленост и търговията, както и в диверсификацията на техните неселскостопански дейности.

 

© 2018 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!